PIERWSZA WIZYTA

Przedstawienie prawidłowej diagnozy jest warunkiem opracowania skutecznej terapii-dostosowanej do potrzeb dziecka, czy dorosłego.

Na pierwszym spotkaniu przeprowadzam szczegółowy wywiad. 

Jeśli przychodzisz ze swoim dzieckiem:

 • wytłumacz dziecku do kogo i w jakim celu idziecie

Przygotuj i zabierz ze sobą:

 • książeczkę zdrowia dziecka (tę wydawaną w szpitalu),
 • wypisy ze szpitala (jeśli dziecko było hospitalizowane),
 • wyniki konsultacji i badań audiologicznych (badania słuchu) – o ile było wykonywane,
 • wyniki konsultacji i badań neurologicznych (EEG, MR i TK głowy) – o ile było wykonywane,
 • poprzednie wyniki badania logopedycznego – o ile było wykonywane.

Przypomnij sobie jaki przebieg miała Twoja ciąża:

 • czy chorowałaś?
 • czy musiałaś leżeć?
 • czy przyjmowałaś jakiekolwiek leki?
 • Jeśli dziecko potrzebuje okularów/aparatu słuchowego albo implantu nie zapomnij zabrać ich ze sobą.
 • Przypomnij sobie jak przebiegał rozwój motoryczny dziecka.
 • Przypomnij sobie kiedy Twoje dziecko zaczęło wypowiadać pierwsze słowa.
 • Weź ze sobą ulubioną zabawkę dziecka, zastanów się w co i z kim najchętniej się bawi,
 • Przygotuj sobie pytania jakie chciałabyś/chciałbyś mi zadać.